De HEART Score bestaat uit 5 elementen: History, ECG, Age, Risk factors en Troponin. Ieder element krijgt 0 tot 2 punten, waardoor een patiënt 0 tot 10 punten kan krijgen. Patiënten met een HEART score van 0 tot 3 worden gezien als laag-risico patiënten.

Voor meer informatie over de originele HEART score, zie: http://www.heartscore.nl

In de ARTICA trial maken we gebruik van de modified HEAR(T) score, waarbij patiënten mee kunnen doen met de studie indien de HEAR(T) score 0-3 is. Hierbij is eigenlijk alleen nog gekeken naar de eerste vier variabelen, HEAR. Na inclusie wordt er gerandomiseerd en zal bij de ene tak een point-of-care troponine bepaald worden in de ambulance, waarna bij een waarde van <40 ng/L de zorg wordt overgedragen aan de huisarts. Bij de andere tak zal een Eerste Hart Hulp bezoek plaatsvinden. Indien het troponine in de ambulance bepaald wordt en verhoogd blijkt te zijn, zal de patiënt alsnog naar de Eerste Hart Hulp gaan.