Afhankelijk van de ernst van de klachten, kunt u contact opnemen met de huisarts(enpost), het nood-nummer op de proefpersoneninformatie of in geval van nood 112.

Categorie: Ik ben patiënt

Dan mag u natuurlijk contact opnemen via telefoon of e-mail.

Categorie: Ik ben patiënt

Officieel tekent de patiënt inderdaad voor de inhoud van de proefpersoneninformatie. Echter is dit gezien de spoed-setting van de studie niet haalbaar, dus is het voldoende om mondeling uitleg te geven aan de patiënt, eventueel in combinatie met de verkorte proefpersoneninformatie (het stripverhaal).

Nee, als patiënt kost het geen geld om mee te doen. De normale zorg bij de verdenking op een hartinfarct, is dat u met de ambulance naar het ziekenhuis wordt gebracht, dit wordt betaald vanuit de zorgverzekering (het eigen risico kan hierdoor dus wel aangesproken worden).
Bij deelname aan dit onderzoek krijgt u óf de normale zorg, óf er wordt een troponine meting ter plaatse gedaan. Deze meting is nog geen standaard zorg, de kosten hiervoor worden vanuit het onderzoek betaald. Mocht de meting een verhoogde waarde aangeven, dan wordt u (zoals bij de standaard zorg) naar het ziekenhuis gebracht, wat dan weer door de zorgverzekering betaald wordt.

Categorie: Ik ben patiënt

Ja, middels een risicoscore (HEART score) wordt uw risico al ingeschat. Als u dan nog steeds mee kunt doen aan dit onderzoek, wordt uw risico op een acuut coronair syndroom (een hartinfarct) als erg laag ingeschat. Als het troponine vervolgens wordt bepaald en laag is, wordt dit risico nog lager.
Daarnaast wordt de zorg ook overgedragen aan de huisarts, dus kan er indien nodig ook verder gekeken worden naar waar de klachten dan vandaan komen.

Categorie: Ik ben patiënt

Nee, het komt nooit door het onderzoek dat u naar het ziekenhuis gebracht wordt. Om deel te kunnen nemen aan het onderzoek, moet er een verdenking zijn op een acuut coronair syndroom (een hartinfarct). Bij een verdenking op een acuut coronair syndroom, is de standaard zorg dat u naar het ziekenhuis gebracht wordt met de ambulance.
In dit onderzoek wordt er gerandomiseerd (geloot) tussen de standaard zorg en een nieuwe methode (de troponine meting om ter plaatse een acuut coronair syndroom uit te sluiten of aan te tonen), dus als u loot voor de standaard zorg, wordt u behandeld zoals ieder ander met een verdenking op een acuut coronair syndroom.

Categorie: Ik ben patiënt

Ja. In principe wordt door de ambulance de zorg overgedragen aan de huisarts, maar u moet zelf bij uw huisarts of (in de diensttijden) bij de huisartsenpost een afspraak maken, zodat u ook verwacht wordt.

Categorie: Ik ben patiënt