Ja, naar alle vakgroepen Cardiologie van de ziekenhuizen die met de studie te maken kunnen krijgen, is een brief verzonden. Mochten er toch nog vragen komen vanuit andere ziekenhuizen, verwijs ze dan gerust naar de onderzoeksafdeling Cardiologie van het Radboudumc (Joris Aarts, arts-onderzoeker of Cyril Camaro, interventiecardioloog en hoofdonderzoeker).

Categorie: Ik ben zorgverlener

Bij een lage troponine waarde beschouwen we een acuut coronair syndroom als uitgesloten en wordt de zorg overgedragen aan de huisarts. Dit betekent dan ook dat de huisarts vervolgens bepaalt wat er met de patiënt gebeurt. Als een huisarts de patiënt alsnog wil insturen, dan is dat beleid ook leidend. We kunnen niet als onderzoeksteam de verantwoordelijkheid voor de patiënt overnemen van de huisarts, maar uiteraard kan er altijd door de huisarts met het onderzoeksteam (ARTICA telefoon) of een dienstdoende cardioloog overlegd worden.

Categorie: Ik ben zorgverlener

Dan kan niet de volledige modified HEART score berekend worden, dus kunnen we niet met dezelfde veiligheid de zorg aan de huisarts overdragen binnen dit onderzoek. De patiënt zal dus alsnog naar de Eerste Hart Hulp moeten.
Als de patiënt wel al gerandomiseerd is, is de patiënt dus wel een deelnemer in de studie en moeten de formulieren wel bewaard blijven.

Categorie: Ik ben zorgverlener

De analyzer geeft zelf aan dat je het 30 minuten later nog eens moet proberen, maar dat is natuurlijk niet wenselijk. Zorg ervoor dat het apparaat bij kamertemperatuur is, zet hem uit en opnieuw aan en probeer het na 10 minuten weer.

Categorie: Ik ben zorgverlener

Er is sprake van niet-specifieke repolarisatiestoornissen als de repolarisatie afwijkend is, maar er geen significante ST-segment depressies zijn. Dit is bijvoorbeeld zo bij negatieve of vlakke T-toppen.

Categorie: Ik ben zorgverlener

Dit is natuurlijk erg afhankelijk van het verhaal van de patiënt, maar we streven er naar om te tellen vanaf het moment dat de patiënt de klachten heeft waarvoor aan de bel getrokken is. Bijvoorbeeld: Als de patiënt al dagen zeurende klachten heeft, maar nu belt omdat de klachten sinds 3 uur zijn toegenomen, dan tellen we die 3 uur.

Categorie: Ik ben zorgverlener

Ja, buiten de koelkast zijn ze slechts 7 dagen houdbaar. Let er dus op dat de koelkast in de ambulance altijd aan staat.

Categorie: Ik ben zorgverlener

Als je als ambulance-verpleegkundige zelf het ECG kan beoordelen, hoeft het ECG niet per se doorgestuurd te worden om iemand mee te laten beoordelen. Mocht je wel willen dat er een arts mee kijkt naar het ECG voor een beoordeling van het aantal punten voor de HEAR(T) score, dan kun je het (bij de meeste ambulance-regio’s) vanuit het ECG-apparaat doorsturen naar de ARTICA postbus. Als je vervolgens de ARTICA telefoon belt, kan Joris Aarts meteen mee kijken.

Categorie: Ik ben zorgverlener

Ja. Het toestemmingsformulier zit twee keer in het mapje, één keer voor het groene tabblad en één keer aan het einde van de proefpersoneninformatie. De versie vóór het groene tabblad gaat naar de onderzoekers, maar de versie bij de proefpersoneninformatie is voor de patiënt zelf. Allebei de formulieren horen ingevuld te worden.

Categorie: Ik ben zorgverlener

Officieel tekent de patiënt inderdaad voor de inhoud van de proefpersoneninformatie. Echter is dit gezien de spoed-setting van de studie niet haalbaar, dus is het voldoende om mondeling uitleg te geven aan de patiënt, eventueel in combinatie met de verkorte proefpersoneninformatie (het stripverhaal).

Dit mag allebei! We leveren groene naaldjes voor een venapunctie, maar ook blauwe adapters voor afname uit een venflon.

Categorie: Ik ben zorgverlener

Alleen als deze uitzendkracht ook de scholingen over deze studie gevolgd heeft. Hetzelfde geldt voor verpleegkundigen in opleiding. De patiënt moet geïncludeerd worden door een verpleegkundige die de scholingen gevolgd heeft, dus het toestemmingsformulier moet ook getekend worden door een bevoegde verpleegkundige.

Categorie: Ik ben zorgverlener

Ja dat is mogelijk, wel zullen we rekening moeten houden met de follow-up per telefoon of e-mail die mogelijk moeizamer verloopt.

Categorie: Ik ben zorgverlener

Het apparaat dat wij gebruiken, de cobas h232 van Roche, is daar niet voor gevalideerd, dus hebben we de afspraak dat bij dit onderzoek ook niet te doen. Een eventuele meting met een vingerprik kunnen we bij dit apparaat nog niet vertrouwen.

Categorie: Ik ben zorgverlener

Ja, we willen op termijn ook gaan kijken of het mogelijk is om een deel van de modified HEAR(T) ook al te laten uitvragen vanuit de Nederlandse Triage Standaard, zodat nog eerder een inschatting gemaakt kan worden van het risico van de patiënt.

Categorie: Ik ben zorgverlener

Als de patiënt pijn op de borst heeft en het ECG een nieuw LBTB laat zien, moet het ECG volgens de huidige richtlijnen geïnterpreteerd worden als een STEMI.
Als het een bekend LBTB is, dan krijgt het ECG binnen de HEART score 1 punt.

Categorie: Ik ben zorgverlener

Bij een RBTB kan de repolarisatie zonder problemen beoordeeld worden. Als de ST-segmenten en T-toppen normaal zijn, kan het ECG nog steeds als normaal beoordeeld worden.

Categorie: Ik ben zorgverlener

Ja, mits de patiënt (zoals bij iedere patiënt) in aanmerking komt voor de studie volgens de in- en exclusiecriteria. Indien de patiënt gerandomiseerd wordt naar de huisarts en dus niet meer naar de Eerste Hart Hulp gaat, dan is het belangrijk dat het desbetreffende ziekenhuis waar de patiënt naar gebeld had ook telefonisch op de hoogte wordt gebracht.

Categorie: Ik ben zorgverlener

Als iemand nog niet met atriumfibrilleren bekend is, of klachten heeft die gerelateerd kunnen zijn aan het atriumfibrilleren (zoals palpitaties), dan kan de patiënt inderdaad niet in de studie.
Echter, als de patiënt chronisch atriumfibrilleren heeft met nu een rustige frequentie en geen klachten gerelateerd aan het atriumfibrilleren, dan zou patiënt wel in de studie kunnen.

Categorie: Ik ben zorgverlener

Opnieuw inloggen kan gewoon. Alles wat wordt ingevuld in Castor, wordt direct opgeslagen, dus ook als je per ongeluk opeens de pagina weg zou klikken, dan kun je na opnieuw inloggen de laatste patiënt opnieuw openen en gewoon verder werken waar je gebleven was.
Mocht er echt geen bereik op de tablet zijn, dan is het altijd nog een optie om de ARTICA telefoon te bellen, zodat Castor op afstand ingevuld kan worden.

Categorie: Ik ben zorgverlener

Doe thuis (of in de ambulance) een POC troponine T bepaling volgens protocol. Indien deze uitslag goed (<40 ng/L) is, draag dan de zorg (telefonisch) over aan de huisarts of huisartsenpost. Volgens studieprotocol wordt geadviseerd dat de patiënt vervolgens ook een afspraak maakt bij de eigen huisarts of huisartsenpost. Het zal per patiënt verschillen of deze afspraak daadwerkelijk gemaakt wordt, het is een advies en geen verplichting.

Categorie: Ik ben zorgverlener

De troponine strips moeten gekoeld bewaard blijven, omdat ze buiten de koelkast maar 7 dagen bruikbaar zijn. Mocht het voorkomen dat ze per ongeluk niet gekoeld zijn, dan kun je ze dus nog wel gebruiken, mits ze korter dan 7 dagen ongekoeld zijn.

Categorie: Ik ben zorgverlener