Ja, naar alle vakgroepen Cardiologie van de ziekenhuizen die met de studie te maken kunnen krijgen, is een brief verzonden. Mochten er toch nog vragen komen vanuit andere ziekenhuizen, verwijs ze dan gerust naar de onderzoeksafdeling Cardiologie van het Radboudumc (Joris Aarts, arts-onderzoeker of Cyril Camaro, interventiecardioloog en hoofdonderzoeker).

Bij een lage troponine waarde beschouwen we een acuut coronair syndroom als uitgesloten en wordt de zorg overgedragen aan de huisarts. Dit betekent dan ook dat de huisarts vervolgens bepaalt wat er met de patiënt gebeurt. Als een huisarts de patiënt alsnog wil insturen, dan is dat beleid ook leidend. We kunnen niet als onderzoeksteam de verantwoordelijkheid voor de patiënt overnemen van de huisarts, maar uiteraard kan er altijd door de huisarts met het onderzoeksteam (ARTICA telefoon) of een dienstdoende cardioloog overlegd worden.

Dan kan niet de volledige modified HEART score berekend worden, dus kunnen we niet met dezelfde veiligheid de zorg aan de huisarts overdragen binnen dit onderzoek. De patiënt zal dus alsnog naar de Eerste Hart Hulp moeten.

De analyzer geeft zelf aan dat je het 30 minuten later nog eens moet proberen, maar dat is natuurlijk niet wenselijk. Zorg ervoor dat het apparaat bij kamertemperatuur is, zet hem uit en opnieuw aan en probeer het na 10 minuten weer.

Dit is natuurlijk erg afhankelijk van het verhaal van de patiënt, maar we streven er naar om te tellen vanaf het moment dat de patiënt de klachten heeft waarvoor aan de bel getrokken is. Bijvoorbeeld: Als de patiënt al dagen zeurende klachten heeft, maar nu belt omdat de klachten sinds 3 uur zijn toegenomen, dan tellen we die 3 uur.

Ja, buiten de koelkast zijn ze slechts 7 dagen houdbaar. Let er dus op dat de koelkast in de ambulance altijd aan staat.

Ja, indien er een HEAR(T) score berekend wordt in het kader van deze studie, dan moet het ECG beoordeeld worden door een arts van de afdeling cardiologie in het Radboudumc. Dit geldt ook als de patiënt bekend is bij een ander ziekenhuis. De reden hiervoor is dat de artsen in het Radboudumc worden geïnstrueerd over de beoordeling van ECG’s in het kader van de HEART score bij de ARTICA trial.

Alleen als deze uitzendkracht ook de scholingen over deze studie gevolgd heeft.

Ja dat is mogelijk, wel zullen we rekening moeten houden met de follow-up per telefoon of e-mail die mogelijk moeizamer verloopt.

Het apparaat dat wij gebruiken, de cobas h232 van Roche, is daar niet voor gevalideerd, dus hebben we de afspraak dat bij dit onderzoek ook niet te doen. Een eventuele meting met een vingerprik kunnen we bij dit apparaat nog niet vertrouwen.

Ja, we willen op termijn ook gaan kijken of het mogelijk is om een deel van de modified HEAR(T) ook al te laten uitvragen vanuit de Nederlandse Triage Standaard, zodat nog eerder een inschatting gemaakt kan worden van het risico van de patiënt.

Ja, mits de patiënt (zoals bij iedere patiënt) in aanmerking komt voor de studie volgens de in- en exclusiecriteria. Indien de patiënt gerandomiseerd wordt naar de huisarts en dus niet meer naar de Eerste Hart Hulp gaat, dan is het belangrijk dat het desbetreffende ziekenhuis waar de patiënt naar gebeld had ook telefonisch op de hoogte wordt gebracht.

Als iemand nog niet met atriumfibrilleren bekend is, of klachten heeft die gerelateerd kunnen zijn aan het atriumfibrilleren (zoals palpitaties), dan kan de patiënt inderdaad niet in de studie.
Echter, als de patiënt chronisch atriumfibrilleren heeft met nu een rustige frequentie en geen klachten gerelateerd aan het atriumfibrilleren, dan zou patiënt wel in de studie kunnen.

Opnieuw inloggen kan gewoon. Alles wat wordt ingevuld in Castor, wordt direct opgeslagen, dus ook als je per ongeluk opeens de pagina weg zou klikken, dan kun je na opnieuw inloggen de laatste patiënt opnieuw openen en gewoon verder werken waar je gebleven was.

Doe thuis (of in de ambulance) een POC troponine T bepaling volgens protocol. Indien deze uitslag goed (<40 ng/L) is, draag dan de zorg over aan de huisarts of huisartsenpost. Volgens studieprotocol wordt geadviseerd dat de patiënt om vervolgens ook een afspraak te maken bij de eigen huisarts of huisartsenpost.

Load More