In de praktijk komen we er achter dat de troponine meting niet altijd succesvol is of dat er onduidelijkheid bestaat over het apparaat (de Roche cobas h232).

Een van de onduidelijkheden is het onderscheid tussen een “controletest” en een “patiëntentest”. De controletest, ook wel de IQC, is de test met de sticks uit het kokertje met een voorgedrukte uitslag (low en high). Deze is nodig om periodiek te controleren of de analyzer nog goed werkt. Deze sticks kunnen vaker gebruikt worden en hoeven dus na de controle niet weg gegooid te worden. Volgens de huidige werkafspraken vindt deze controle iedere maandag plaats. Mocht dit niet gebeurd zijn en je wil een patiëntentest doen, dan moet de controletest eerst plaatsvinden (duurt minder dan 30 seconden).
De patiëntentest moet gebeuren met de gekoelde sticks die in iedere ambulance in de koeling liggen. Deze moeten na gebruik wél weg gegooid worden.

Foutmelding E-304 betekent dat de analyzer te warm of te koud is. Bij de foutmelding staat dat het bij kamertemperatuur na 30 minuten opnieuw geprobeerd moet worden, maar in praktijk blijkt het ook te werken om na 10 minuten bij kamertemperatuur de analyzer uit en aan te zetten.

Foutmelding E-401 betekent dat de analyzer niet detecteert dat er bloed aangebracht is. Dit kan komen doordat het bloed niet goed door de stick naar het testveld diffundeert, zoals wanneer er onvoldoende bloed aangebracht is, het bloed niet goed gemengd is in het buisje of het bloed te stroperig is.
Een andere mogelijkheid is dat het bloed wel goed naar het testveld diffundeert, maar dat er te veel licht op het apparaat schijnt (zoals direct zonlicht) waardoor de meting niet goed werkt (aangezien de meting zelf ook met licht werkt).