Ja, mits de patiënt (zoals bij iedere patiënt) in aanmerking komt voor de studie volgens de in- en exclusiecriteria. Indien de patiënt gerandomiseerd wordt naar de huisarts en dus niet meer naar de Eerste Hart Hulp gaat, dan is het belangrijk dat het desbetreffende ziekenhuis waar de patiënt naar gebeld had ook telefonisch op de hoogte wordt gebracht.

Categorie: Ik ben zorgverlener