Als de patiënt pijn op de borst heeft en het ECG een nieuw LBTB laat zien, moet het ECG volgens de huidige richtlijnen geïnterpreteerd worden als een STEMI.
Als het een bekend LBTB is, dan krijgt het ECG binnen de HEART score 1 punt.

Categorie: Ik ben zorgverlener