Ja, we willen op termijn ook gaan kijken of het mogelijk is om een deel van de modified HEAR(T) ook al te laten uitvragen vanuit de Nederlandse Triage Standaard, zodat nog eerder een inschatting gemaakt kan worden van het risico van de patiënt.

Categorie: Ik ben zorgverlener