Als je als ambulance-verpleegkundige zelf het ECG kan beoordelen, hoeft het ECG niet per se doorgestuurd te worden om iemand mee te laten beoordelen. Mocht je wel willen dat er een arts mee kijkt naar het ECG voor een beoordeling van het aantal punten voor de HEAR(T) score, dan kun je het (bij de meeste ambulance-regio’s) vanuit het ECG-apparaat doorsturen naar de ARTICA postbus. Als je vervolgens de ARTICA telefoon belt, kan Joris Aarts meteen mee kijken.

Categorie: Ik ben zorgverlener