Dan kan niet de volledige modified HEART score berekend worden, dus kunnen we niet met dezelfde veiligheid de zorg aan de huisarts overdragen binnen dit onderzoek. De patiënt zal dus alsnog naar de Eerste Hart Hulp moeten.
Als de patiënt wel al gerandomiseerd is, is de patiënt dus wel een deelnemer in de studie en moeten de formulieren wel bewaard blijven.

Categorie: Ik ben zorgverlener