Afhankelijk van de ernst van de klachten, kunt u contact opnemen met de huisarts(enpost), het nood-nummer op de proefpersoneninformatie of in geval van nood 112.

Categorie: Ik ben patiënt