Bij een lage troponine waarde beschouwen we een acuut coronair syndroom als uitgesloten en wordt de zorg overgedragen aan de huisarts. Dit betekent dan ook dat de huisarts vervolgens bepaalt wat er met de patiënt gebeurt. Als een huisarts de patiënt alsnog wil insturen, dan is dat beleid ook leidend. We kunnen niet als onderzoeksteam de verantwoordelijkheid voor de patiënt overnemen van de huisarts, maar uiteraard kan er altijd door de huisarts met het onderzoeksteam (ARTICA telefoon) of een dienstdoende cardioloog overlegd worden.

Categorie: Ik ben zorgverlener